Poznaj naszych gości

dr Wojciech Glac, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Wojciech Glac jest neurobiologiem z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wielką pasją jest popularyzacja wiedzy o mózgu. Ma na swoim koncie blisko 700 wykładów popularnonaukowych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, od 13 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście, a za swoją działalność popularyzatorską otrzymał prestiżową nagrodę Popularyzatora Nauki w kategorii Naukowiec w konkursie Serwisu Nauka w Polsce PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii. Zainteresowania naukowe związane są z mikrobiologią środowiska, bioremediacją, ekotoksykologią, inżynierią bioprocesową, a także transformacją energetyczną. Od kilku lat specjalizuje się w tematyce wykorzystania biomasy mikroglonów jako alternatywnego substratu do produkcji ciepła, energii elektrycznej oraz biopaliw transportowych. Prowadzi badania dotyczące optymalizacji warunków uprawy tych organizmów w skali przemysłowej. Aktualne prace badawcze związane są również z biogospodarką i wykorzystaniem biomasy mikroglonów jako zrównoważonego źródła białka oraz bionawozów.

dr Szymon Chowański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Fizjolog zwierząt, który od kilku lat pracuję na Wydziale Biologii UAM w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt. Moja przygoda z nauką zaczęła się w 2012 roku, kiedy to rozpocząłem studia doktoranckie. W swojej pracy zajmuję się fizjologią owadów, a w szczególności regulacją aktywności procesów metabolicznych. Staram się poznać, jaką rolę w kontroli metabolizmu pełni układ cholinergiczny, a także czy receptory muskarynowe mogą być celem poszukiwań bardziej selektywnych, a tym samym insektycydów mniej szkodliwych dla środowiska. Interesują mnie również mechanizmy umożliwiające owadom przetrwanie w niekorzystnych warunkach temperaturowych, zwłaszcza niskich temperatur, co jest szczególnie istotne w kontekście ekspansji gatunków tropikalnych czy subtropikalnych na terenach o klimacie umiarkowanym. Zainteresowanie metabolizmem owadów zaskutkowało w ostatnim czasie rozwojem nowych zainteresowań, w tym wykorzystaniem owadów w produkcji żywności dla zwierząt hodowlanych, jak i dla ludzi. 

dr Jan Lubawy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Absolwent Wydziału Biologii UAM na którym obronił doktorat dotyczący neurobiologii chrząszczy. Pracuje na co dzień w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt na Wydziale Biologii UAM. W badaniach naukowych skupia się na poznaniu i wyjaśnieniu mechanizmów fizjologicznych oraz adaptacji umożliwiających zwierzętom przetrwanie stresu niskiej i wysokiej temperatury na przykładzie owadów, z naciskiem na działanie układu neuroendokrynowego. Badania te prowadzi zarówno na owadach tropikalnych jak i gatunkach rodzimych będących owadami szkodliwymi takich jak Tenebrio molitor. W ramach międzynarodowej współpracy (projekt JPI HDHL FOODRETEC) rozpoczął w ostatnim czasie badania dotyczące wykorzystania owadów jako źródła pożywienia dla ludzi. Jest to o tyle ważne, że wraz ze wzrostem światowej populacji obecny system produkcji żywności staje się stopniowo niewydolny. Z tego powodu badania nad alternatywnymi systemami produkcji żywności mają niezwykle wysoki priorytet, a dr Lubawy zgadzając się z innymi naukowcami, uważa, że jedną z potencjalnych alternatyw dla obecnej produkcji białka zwierzęcego jest wielkoskalowa hodowla owadów. 

mgr Paweł Smoliński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł Smoliński jest doktorantem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jest współautorem i autorem wielu publikacji naukowych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, w szczególności na temat rozwoju regionalnego oraz przemian przestrzennych. Jego badania koncentrują się na społecznej perspektywie zmian klimatycznych, ich przestrzennym postrzeganiu oraz wykazywanej przez społeczeństwo gotowości do podejmowania działań na rzecz zwalczania zmian klimatu (PEB). W swoich badaniach koncentruje się także na świadomości ekologicznej wśród polskiego społeczeństwa. Wyniki swoich badań miał okazje zaprezentować na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na IGU w Paryżu oraz AAG w Waszyngtonie i Denver. W czasie kształcenia w szkole doktorskiej odbył staże zagraniczne na Ghent University w Belgii oraz University of Seoul w Korei Południowej. 

Dr Paweł Wójcik

Uniwersytet warszawski

Doktor psychologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. W latach 1990-1995 dyrektor badań w agencji badawczej DEMOSKOP. Od 1996 do 2008 Członek Zarządu agencji badawczej IQS and Quant Group. Od 2008 do 2013 wiceprezes agencji badań marketingowych 4P Research Mix. W latach 2013-2016 Business Development Director w Millward Brown Polska. Head of Research and Analysis w domu mediowym Mullen Lowe Media Hub w latach 2017-2020.

Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w badaniach i analizie i modelowaniu zachowań konsumentów. Obecnie adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania UW. Autor książki „Psychografia Konsumentów”

Dr inż. Tomasz Zgoła

Poznański Park Naukowo Technologiczny 
Laboratorium wyobraźni 

Dr inż. Tomasz Zgoła od wielu lat angażuje się w popularyzację nauki, głównie przez uruchamianie różnorodnych projektów edukacyjnych i popularyzatorskich w obrębie Laboratorium Wyobraźni, centrum nauki w Poznaniu, które ma na celu przybliżenie nauk ścisłych szerokiej publiczności. Dzięki inicjatywie Tomasza Zgoły, w Laboratorium Wyobraźni zrealizowano projekty z zakresu nauki obywatelskiej, takie jak „Dla błękitnego nieba” oraz „Co z tym klimatem, Tej?!”, w ramach których uczniowie z Poznania i regionu Wielkopolski brali udział w badaniach dotyczących m.in. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu zmian klimatu na rozprzestrzenianie się obcych gatunków roślin i zwierząt.

mgr inż. Zuzanna Podgórska

Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki,
Członkini European Radon Association,

Finalistka 9 polskiej edycji międzynarodowego konkursu FameLab oraz finalistka konkursu Popularyzator Nauki Roku 2021, mówczyni TEDx i współorganizatorka TEDxWarsawWomen. Na co dzień zajmuje się badaniem radioaktywnego gazu radonu oraz łączy naukę z biznesem. Od niedawna – samodzielny fizyk na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od kilku lat aktywnie popularyzuje naukę, ale też uczy naukowców sztuki skutecznej komunikacji naukowej. Prowadzi szkolenia m.in. dotyczące rozwoju kompetencji miękkich, kontaktów z mediami, personal brandingu dla naukowców, a także współtworzy projekty popularnonaukowe m.in. „Szybkie randki naukowo-dziennikarskie”. Współpracuje z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie biorąc udział w wydarzeniach edukacyjnych, Nocach Muzeów, dzieląc się wiedzą o biografii i naukowych dokonaniach związanych z radioaktywnością. Prywatnie fanka kajaków, szwedzkiego „lagom”, muzyki elektronicznej, chodzenia po lesie, zakochana w Marii Skłodowskiej-Curie, nauce i swoich dzieciach.

Dr Konrad Stępnik

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od 2013 roku związany z Fundacją Socjometr, której był współzałożycielem. Obecnie pracuje również w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze jako specjalista ds. badań i analiz. Doświadczenie badawcze zdobywał w projektach z zakresu badań stosowanych, które pozwoliły mu przejść przez wszystkie stopnie wtajemniczenia: od kodera, ankietera i wykonawcy wywiadów, po autora i kierownika projektów badawczych. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest socjologia obszarów wiejskich. W latach 2016 – 2021 był pracownikiem Centrum Doradztwa Rolniczego, w którym zajmował się między innymi rozwojem w Polsce idei rolnictwa społecznego oraz gospodarstw opiekuńczych. W czasie pracy w Centrum w latach 2018 – 2020 pełnił również funkcję kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podejmowanie działań na rzecz rolnictwa społecznego ułatwia mu doświadczenie zdobyte w czasie pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (rok 2014) oraz w organizacjach pozarządowych. Współpracuje z licznymi Lokalnymi Grupami Działania z całej Polski. W latach 2021-2023 pracował w projekcie badawczym FOOdIVERSE realizowanym w Instytucie Socjologii UJ.

Dr hab. Ewa Kopczyńska, prof. UJ

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Socjolożka jedzenia badająca kulturę żywieniową, związane z nią praktyki społeczne i formy zrzeszania się. Bada alternatywne i pozarynkowe łańcuchy dystrybucji żywności, społeczne krytyki porządków żywnościowych oraz procesy transformacji ku bardziej zrównoważonym systemom żywnościowym. Członkini zespołów badawczych foodiverse.eu i planeat-project.eu oraz lokalnych inicjatyw społecznych zorientowanych na ulepszanie porządku żywnościowego. Autorka książki „Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych” (Kraków 2021).

dr Anna Łosiak

Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Geolożka planetarna, zajmująca się badaniem małych
kraterów uderzeniowych na Ziemi i procesów kształtujących powierzchnię
Marsa. Pracuje w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. Absolwentka UW i
Michigan State University, doktoryzowała się na Universität Wien,
pracowała na Exeter University w UK. Otrzymała granty: Fulbrighta, NCN,
Fundacji Nauki Polskiej, Europlanet oraz Marii Sklodowska Curie
Individual Fellowship.

Mateusz CHolewa Skorb

Stowarzyszenie demagog

W Demagogu od września 2021 roku. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez trzy lata pracował jako reporter radiowy w Radiu Emaus w Poznaniu. W Demagogu odpowiedzialny za pisanie analiz, współtworzenie podcastu Demagoga. Zaangażowany w działalność Akademii Fact-Checkingu.
Poza Demagogiem działa także w Festiwalu Fantastyki Pyrkon

Karolina Skorb

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Doktorantka w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Aktualnie także ornitolog w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Prezes Górnośląskiego Koła Ornitologicznego
Główne zainteresowania badawcze: wpływ czynników antropogenicznych (głównie zanieczyszczenia światłem) na ekologię behawioralną

dr inż. Anna Kołton,
prof. URK

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Pracownik naukowy (profesor uczelni) w Katedrze Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin,
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Zainteresowania naukowe: 1)
fotobiologia roślin w tym wykorzystanie światła i lamp LED do poprawy jakości plonu roślin ogrodniczych oraz reakcje roślin na stres zanieczyszczenia światłem w nocy; 2) fizjologia reakcji roślin na czynniki stresowe, a w szczególności wpływ warunków miejskich na funkcjonowanie drzew i krzewów; 3) metabolizm azotowy roślin i możliwości jego regulacji.
Od kilku lat zajmuje się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej wpływu zanieczyszczenia
światłem na rośliny, m.in. wśród studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na
Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopotni czy na konferencjach naukowych.

prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

Uniwersytet Warszawski

Absolwentka i wieloletni pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uzyskała wszystkie stopnie naukowe i tytuł profesora, obecnie na emeryturze. W pracy naukowej głównie badała oddziaływania między układami odpornościowym a neurohormonalnym, w tym szyszynki i melatoniny, zwłaszcza w kontekście zmian dobowych i sezonowych. Po przejściu na emeryturę aktywnie zaangażowana w propagowanie idei „Ciemnego Nieba”, a zwłaszcza niekorzystnego dla organizmów (ludzi i zwierząt) wpływu sztucznego światła w nocy, zaburzającego funkcjonowanie endogennego zegara biologicznego i jego konsekwencje. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań na Snem, redaktor naczelna popularno-naukowego kwartalnika KOSMOS, od ponad 140 lat propagującego problemy nauk biologicznych.

Przemysław Poszwa

Ekologicznie

Inżynier-naukowiec, autor ponad 30 recenzowanych prac naukowych, członek wielu zespołów badawczych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego. Członek Jury Konkursu Raportów Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez FOB i Deloitte. Animator Mozaiki Klimatycznej. Zajmuje się mierzalną stroną ekologii wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. W wolnych chwilach edukuje poprzez bloga eko-logicznie.com.

Łukasz zaworski

Blue media

Od 10 lat związany ze spółką Blue Media. Przez wiele lat odpowiedzialny w organizacji za marketing treści, teraz odpowiada za projekty związane ze zrównoważonym rozwojem spółki. Prowadzi wewnętrzne programy ekologiczne dla pracowników, koordynuje publikacje badań nad zmianami klimatycznymi prowadzone przez Blue Media oraz przygotowuje firmę do obowiązku raportowania niefinansowego ESG. W czasie wolnym lubi grać w gry planszowe i oglądać koszykówkę NBA. Urlopy spędza najchętniej w wysokich górach, gdzie jeździ na snowboardzie.

Magdalena milert

Pieing

Absolwentka Politechniki Śląskiej, kierunku Architektura i Urbanistyka.

W swoich social media jako @pieing mówi o gospodarce przestrzennej, architekturze, urbanistyce oraz psychologi architektury i przestrzeni. 

Propaguje dobry miejski UX. Uważa, że edukacja, podnoszenie świadomości i uwrażliwienie na otoczenie są bardzo istotne, a wiele miejskich decyzji zależy od mieszkańców. Przekłada to, co z definicji trudne i niezrozumiałe na język całkiem prosty, który dociera do ludzi. W swoich postulatach podkreślam, że miasto ma być zrobione porządnie i dostępne dla wszystkich.

Adam Błażowski

Fundacja FOTA4CLimat

Adam Błażowski, inżynier i publicysta, od 15 lat zajmujący się efektywnością energetyczną, doradztwem w kwestiach Smart City, CleanTech, rozproszonej energetyki odnawialnej oraz energii jądrowej. Współzałożyciel Fundacji FOTA4Climate (fota-for-climate) która promuje ekologię pragmatyczną, opartą na faktach naukowych.

Michał Czepkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu

Geograf, absolwent i pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się zależnościami między urbanistyką, transportem, stylami życia, emisjami gazów cieplarnianych i dobrostanem mieszkańców miast. Kieruje projektem badawczym na temat mobilności mieszkańców polskich miast i wpływu tej mobilności na zmiany klimatu. Współpracuje z Uniwersytetem Islandzkim w Reykjaviku, gdzie bada emisje gazów cieplarnianych związane ze stylami życia mieszkańców miast. Współpracuje z samorządami w Polsce w dziedzinie polityki przestrzennej, zrównoważonej mobilności i partycypacji społecznej.

Bartłomiej Rak

Rebread

Seryjny przedsiębiorca, ekspert digital marketingu, który pragnie zrobić coś dobrego. Po dekadzie pracy dla korporacji przechodzi na jasną stronę mocy i już za rok będzie rolnikiem ekologicznym. Minimalista, ogranicza ślad węglowy, wkurzony na krótkowzroczność światowych decydentów. Od czasu do czasu pozwala sobie na przejażdżkę Defenderem.

Piotr Siergiej

Polski Alarm Smogowy

Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego

od 2006 roku publikował artykuły w Tygodniku Powszechnym i Gazecie Wyborczej. W latach 2011-2012 redaktor prowadzący działu ekologicznego w portalu wyborcza.pl. Pracował jako rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej. W latach 2014-2015 redaktor prowadzący portalu ChronmyKlimat.pl. Od 2015 jest rzecznikiem Polskiego Alarmu Smogowego.

Michał PACA

Las na ZAwsze

Mam niegroźną obsesję robienia rzeczy, które uważam, że mają sens dla naszych praprawnuków. Wierzę, że zostawimy im planetę, na której będzie chciało/dało się żyć. Nie mam wątpliwości, że oprócz wyrzeczeń od naszej generacji, wymaga to też przełomów naukowych. 
  Zajmuję się zawodowo gospodarką odpadami, oczyszczaniem ścieków i energią odnawialną od 2000 roku. Jestem praktykiem, nie teoretykiem. Testuję pomysły w skali biznesowej i prywatnej. Po godzinach tworzę Fundację Las Na Zawsze oraz program gap year www.schooloflife.pl. Sortownia Opinii to miejsce gdzie dzielę się swoimi pomysłami.  

DR inż. Edyta Łaskawiec

Politechnika Śląska

Doktorka inżynierii środowiska w zakresie technologii wody i ścieków. Adiunktka w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Nauczycielka akademicka i trenerka nauki. Popularyzatorka nauki i organizatorka wydarzeń w ramach m.in. Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej oraz Śląskiego Festiwalu Nauki. Działa na rzecz wsparcia rozwoju młodych naukowców. Autorka profilu popularyzującego naukę wastewater_based.doctor.

DR Tomasz Rożek

Nauka.To lubię!

 Z wykształcenia fizyk, z zawodu dziennikarz naukowy. Założyciel Fundacji Nauka. To Lubię, w ramach którego prowadzi dwa kanały na platformie YouTube: Nauka. To Lubię i Nauka. To Lubię Junior oraz fanpage i serwis popularno-naukowy Nauka. To Lubię. Oprócz tego Tomasz Rożek jest obecny w dyskusjach na Twiterze oraz Instagramie. 

Na co dzień kieruje działem naukowym w tygodniku Gość Niedzielny. Współpracuje lub współpracował z wieloma mediami m.in.: z redakcjami: Pytanie na Śniadanie, Teleexpress, Dzień Dobry TVN, Wiedzą i Życiem, magazynem National Geographic, Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą, magazynem Focus. Byłe autorem oraz prowadzącym program Sonda2 w TVP2. Współtworzy program radiowy: „Pytania z księżyca” w Radio357. 

Pisze nie tylko dla periodyków. Jego pierwsza książka „Nauka – po prostu. Wywiady z wybitnymi” (2011, Demart) została uznana za najlepszą książkę popularno-naukową sezonu 2010-2011. W 2012 roku napisał „Nauka – to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd” (WAB). W 2014 roku ukazała się książka „Kosmos” (WAB). W 2015 roku ukazał się „Człowiek” (WAB). To dwie części pop-naukowej trylogii. W trzeciej części zostanie opisany mikrokosmos. 

W 2021 roku wydał swoją pierwszą książkę pod skrzydłami Fundacji Nauka. To Lubię pt. „Akademia Superbohaterów”, która jest zestawem fascynujących biografii polskich, często zupełnie nieznanych, wybitnych naukowców. 

DR MICHAŁ RYNKOWSKI

POLADA- Polska Agencja Antydopingowa

Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej
W walkę z dopingiem w sporcie zaangażowany od 2009 roku. Wice – przewodniczący Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy. W 2019 obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego doktorat na podstawie pracy pt. Postępowania dyscyplinarne w sprawach dopingowych – zagadnienia prawnomiędzynarodowe i prawnoporównawcze. Uczestnik wielu misji ewaluacyjnych orgaznizowanych przez Rade Europy, uczestnik misji niezależnych obserwatorów podczas Igrzysk Państw Zatoki Perskiej 2016. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa i dopingu w sporcie. Prywatnie pasjonat wszelkiej aktywności fizycznej, w tym żeglarstwa.

Grzegorz KAszyński

SYGNIS S.A.

Wiceprezes Sygnis SA, ekspert biodruku 3D. Posiada 15 lat doświadczenia we wdrożeniach sprzętu naukowo-badawczego. Od wielu lat współpracuje ściśle ze start-upami biomedycznymi w EPFL Lozanna, Oxfordzie czy Bostonie.  

Aleksandra Wilczyńska

Innspace

Manager of Education and Public Events at Analog Astronaut Training Center 

Przemysław Rudź

Polska Agencja Kosmiczna 

Główny specjalista ds. promocji Polskiej Agencji Kosmicznej. 

dr Tomasz ZAjkowski

NASA

Dr Tomasz Zajkowski Doktorat ukończył w instytucie Biologii Doświadczalne im. Marcelego Nenckiego PAN. Obecnie pracuje w NASA Ames, code SSX Exobiology Branch. Tomasz interesuje się tym, w jaki sposób proste komponenty chemiczne organizują się w struktury wyższego rzędu, dając początek procesom biologicznym. 

dr inż. Adrian Kapczyński

Uniwersytet Śląski

dr inż. Adrian Kapczyński Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji. pasjonat informatyki, działacz społeczny, założyciel portalu tematycznego poświęconego biometrii 

Mariusz Pleban

Insight out lab

Mariusz Pleban jest współzałożycielem i szefem InsightOut Lab, ośrodka analitycznego realizującego projekty nastawione na przyspieszanie procesu dokonywania zmian. Obszary, w których działa to nowoczesna mobilność, w tym elektromobilność, życie online oraz zrównoważony rozwój (sustainability). Jest także właścicielem i CEO OneMulti – najdłużej działającej w Polsce firmy doradczej w zakresie komunikacji strategicznej. Działa aktywnie w organizacjach takich jak Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Związek Firm Public Relations i Public Relations Global Network. Współpracuje jako trener z Uniwersytetem Warszawskich oraz London School of Public Relations. Prywatnie jest pasjonatem fotografii i podróżnikiem obserwującym życie w bliskich i najdalszych zakątkach świata.
https://www.linkedin.com/showcase/insightout-lab/
https://insightoutlab.com/


Dr Piotr Kałużny

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pracownik Katedry Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, związany z nią w pracach badawczych od 2014 roku jeszcze jako student a następnie doktorant. Od zawsze zafascynowany praktycznym zastosowaniem nauki, uczestniczył w projektach badawczo-komercyjnych z firmami z sektora telekomunikacyjnego, ochrony zdrowia, administracji publicznej, bankowości a także międzynarodowych platform sprzedażowych, od niedawna pracuje w tej formie „na wyłączność” dla firmy Allegro. Ogromny fan programowania (Python, JavaScript), wizualizacji danych i wszystkich innych umiejętności potrzebnych do pracy z danymi – w tym sztucznej inteligencji, a w szczególności wykorzystania metod uczenia maszynowego dla rozwiązań komercyjnych.

prof. dr hab. Wojciech CEllary

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. WOJCIECH CELLARY jest informatykiem pracującym w WSB w Poznaniu, a poprzednio na 3 uczelniach w Polsce i 6 za granicą. Był kierownikiem 80 projektów badawczych, głównym organizatorem 60 konferencji naukowych, członkiem komitetów programowych kolejnych 400 konferencji. Jest autorem 200 publikacji naukowych. Jego aktywność zawodowa obejmuje doradztwo oraz udział grupach eksperckich, komitetach, radach i stowarzyszeniach. Wypromował 18 doktorów, z których 6 uzyskało habilitację, a 2 tytuł profesora. Na jego wykłady w języku polskim, angielskim i francuskim uczęszczało około 20.000 studentów. Aktualna tematyka to: gospodarka i społeczeństwo cyfrowe oraz przemysł 4.0.
 

dr Marta Jurczyk

Uniwersytet Gdański

Seksuolożka kliniczna, pedagożka specjalna i społeczna, edukatorka. Od lat zajmuje się tematyką seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz seksualności dziecięcej. Na co dzień adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi gabinet psychoterapeutyczny, jednocześnie będąc słuchaczką Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

mgr Michał Pietruszewski

Uniwersytet Wrocławski

Doktorant w Zakładzie Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe to biologia atrakcyjności, ekologia behawioralna człowieka i psychologia ewolucyjna. Pełni funkcję pełnomocnika ds. popularyzacji nauki Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Nauczyciel licealny.

DR HAB. KATARZYNA A. KASZYCKA, PROF. UAM

  UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Paleoantropolog; pracownik Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Absolwentka trzech uniwersytetów: – Biologii na UAM w Poznaniu; – Antropologii na University of Michigan w Ann Arbor, Michigan, USA; – Doktorat (PhD) obroniła na University of the Witwatersrand w Johannesburgu, RPA. Habilitowała się na UAM. Doświadczenia naukowo-dydaktyczne wzbogaciła jako Teaching Assistant na University of Michigan i Visiting Lecturer w Collège de France w Paryżu oraz uczestnicząc w badaniach naukowych w Afryce (RPA). Autorka publikacji z zakresu ewolucji człowieka (w szczególności Australopiteków), pojęcia „rasy” w antropologii (czy istnieją rasy ludzkie?) oraz zachowań wyraków – małych, drapieżnych ssaków naczelnych.

DR Joanna PODGÓRSKa

Uniwersytet SWPS

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia (ze specjalnością neurochemia) Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych oraz Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Twórczyni składów suplementów diety (w tym neurosuplementacji) w HealthLabs. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Gospodyni audycji/podcastu „Podgórska ogólnie” w Newonce Radio. Popularyzuje naukę na swoim profilu na Instagramie [drjoanpodgorska].

mgr ADA FLORENTYNA PAWLAK

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW, Wydział Zarządzania UŁ, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Trendwatching & Future Studies” na WH AGH w Krakowie) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii.  Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną.  

DR HAB. MACIEJ FIGIEL, PROF. ICHB PAN

INSTYTUT CHEMII BIOOGRANICZNEJ PAN W POZNANIU 

Ekspert w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych, modeli zwierzęcych, podejść terapeutycznych in vivo, neurobiologii i komórek macierzystych. Od 2017 roku kieruje Zakładem Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jego głównym obszarem zainteresowania są choroby poliglutaminowe takie jak pląsawica huntingtona czy ataksja rdzeniowo-móżdżkowa.

Prof. Tomasz Maruszewski

Uniwersytet SWPS w Sopocie 

Psycholog. Zajmuje się psychologią procesów poznawczych, psychologią emocji oraz psychologią komunikacji i zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim pamięci autobiograficznej. Autor i współautor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, m.in. „Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem” (2012), „Pamięć autobiograficzna” (2005) i „Psychologia poznania. Umysł i świat” (2011).  Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii procesów poznawczych, komunikacji społecznej. 

mgr Paulina DAnielak

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Psycholog, psycholog sportu (AWF), psycholog osiągnięć, psychoterapeuta CBT w trakcie specjalizacji, terapeuta ACT,  członkini Association for Contextual Behavioral Science (ACBS), członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Dr n. med. Mirosława Gałęcka

Instytut Mikroekologii

Lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych, założycielka Instytutu Mikroekologii w Poznaniu. Jest specjalistką o szerokim spektrum zainteresowań i holistycznym podejściu. Od lat dziewięćdziesiątych angażuje się w szerzenie profilaktyki i promocji zdrowia. Kieruje się zasadą, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Od 2006 roku prowadzi Instytut Mikroekologii, pionierską jednostkę zajmującą się diagnostyką mikrobioty jelitowej i probiotykoterapią w Polsce. Miejsce to zapewnia kompleksowe wsparcie w dolegliwościach, u których podstaw leży dysbioza jelitowa. Jest specjalistką w prowadzeniu terapii mikrobiologicznej i probiotycznej. Autorka publikacji naukowych i książek.

www.instagram.com/instytut.mikroekologii/
www.facebook.com/instytutmikroekologii

mgr jagoda kłębek

Blueberry diet 

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk i trener personalny. Prowadzi firmę Blueberry Diet I pod taką też nazwą można znaleźć na Facebook’u czy Instagramie. Ostatnio zasiliła szeregi zespołu “Długowiecznizajmujących się naukowymi sposobami przedłużania naszego życia.

dr hab. grażyna mosieniak

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w warszawie

Prowadzi badania nad starzeniem się komórek nowotworowych. Jest członkiem zespołu kierowanego przez prof. Ewę Sikorę, który prowadzi badania w ramach międzynarodowych programów: GEHA (Genetics of Healthy Aging) – identyfikacja genów związanych ze starzeniem i długowiecznością, MARK-AGE – poszukiwanie biomarkerów starzenia. Realizuje granty Narodowego Centrum Nauki „OPUS”.  

mgr ewelina Kamińska

Wydział Chemii Organicznej     w Monachium

Genetyczka, ekspertka Forum Ekspertów Forbes Polska, doktorantka na Wydziale Chemii Organicznej w Monachium, ambasadorka kobiet w nauce, blogerka, popularyzatorka nauki, a od niedawna pisarkadla większości ludzi znana jako Motivelina, czyli Ewelina Kamińska. Jej głównym obszarem zainteresowania jest epigenetyka i jej wpływ na ludzkie życie.

dr dorota komar

Doktor genetyki i biologii rozwoju oraz popularyzatorka nauki, która instagramowej społeczności jest znana jako darwin in chanel dress, czyli dr Dorota Komar, która na co dzień pracuje w Katalonii, a swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Madrycie, Amsterdamie czy Gottingen. Jest specjalistką w zakresie epigenetyki.

dr hab. Katarzyna Rolle prof. ICHB PAN

Instytut CHemii bioorganicznej PAN w Poznaniu

Kierownik Zakładu Neuroonkologii Molekularnej w IChB PAN. W jej obszarze zainteresowań znajdują się nowe narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne oparte o RNA w terapii guzów mózgu, które niestety ze względu na swoją specyfikę mają wysoką śmiertelność 

dr marzena Wojtaszewska

MNM Diagnostics

Doktor nauk medycznych, specjalistka biologii molekularnej, przez lata związana z poznańską Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku. Przez 10 lat zajmowała się hematologią molekularną. Obecnie pracuje w MNM Diagnostics i jest członkinią Oncoteamu, gdzie zajmuje się profilowaniem genomowym tkanki nowotworowej.

dr hab katarzyna lamperska

Wielkopolskie centrum onkologii

Pani Doktor na co dzień jest kierownikiem Pracowni Genetyki Nowotworów. Specjalistka genetyki molekularnej. W jej obszarze zainteresowań znajduje się rola odcinków niekodujących i wybranych mikroRNA w biologii nowotworów.

Prof. UAM dr agnieszka knopik-skrocka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

 Pani Profesor pracuje w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biologii UAM. Jest nauczycielem akademickim, certyfikowanym tutorem i akredytowanym praktykiem tutoringu, opiekunem merytorycznym Sekcji Badań Nowotworów Koła Naukowego Przyrodników. W jej obszarze zainteresowań naukowych znajdują się: biologia komórki, komunikacja międzykomórkowa, histopatologia i immunohistochemia nowotworów, mechanizmy i efekty działania leków, nowe terapie przeciwnowotworowe z zastosowaniem zdobyczy biologii i biotechnologii. Promuje wiedzę z w/w obszarów podczas różnych wydarzeń, w tym Nocy Naukowców, Nocy Biologów, czy Festiwalu Nauki. 

mgr robert rejniak

Pracowania Rozwoju osobistego  i psychoterapii „Atol”

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog. Posiada certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członek Motivational Interviewing Network of Trainers.
Od wielu lat współpracuje jako niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia. Od 2007 roku kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy.
Od ponad 20 lat zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień. Od 1995 roku kieruje oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, a od 2002 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego PTZN.

Dr paweł śledziński

Instytut Chemii bioorganicznej pan w poznaniu 

Adiunkt w Zakładzie Inżynierii Genomowej, który zajmuje się badaniem mechanizmów napraw w kontekście powtórzeń CAG, które związane są z występowaniem chorób poliglutaminowych. Bada zmiany molekularne i cytofizjologiczne zachodzące w komórkach nowotworowych wybranych linii pod wpływem ekstraktów z Cannabis sativa.

Dr urszula kozłowska

Instytut Chemii bioorganicznej pan w poznaniu 

Adiunkt w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej. Wielka fanka neurobiologii i medycyny regeneracyjnej. Swoje doświadczenie zdobywała w Miami oraz Instytucie Immunologii we Wrocławiu oraz John Hopkins University. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Jej obszarem zainteresowań w ramach, którego realizuję aktualny projekt naukowy to wykorzystanie psychodelików w celach terapeutycznych.

lek. hanna duda

    Ośrodek Dawców Szpiku      w poznaniu

Pani Hanna Duda pracuje na co dzień w Ośrodków Dawców Szpiku w Poznaniu.

Dr szymon konwerski

Uniwersytet adama mickiewicza  w poznaniu 

Pracuje na co dzień w Zbiorach Przyrodniczych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują: chrząszcze (Coleoptera) i ich biologię, ekologię, ochronę różnorodności gatunkowej oraz ich rolę w ekosystemach i związki z innymi organizmami. Jego obszarem zainteresowania jest także entomologia sądowa.

Dr Luiza handschuh

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Zastępca dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. naukowych, kierownik Pracowni Genomiki ICHB PAN, w czasie pandemii COVID-19 koordynator Wirusowej Grupy Wsparcia. Współtwórczyni polskiego testu genetycznego do wykrywania SARS-CoV-2, za zasługi w zwalczaniu pandemii odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W centrum jej naukowych zainteresowań znajduje się genomika człowieka, archeogenomika i choroby nowotworowe, w tym szczególnie ostra białaczka szpikowa. Zaangażowana w takie projekty jak Genomiczna Mapa Polski, badania DNA Piastów czy tworzenie platform do integracji danych biologicznych i medycznych. Wykładowczyni i popularyzatorka wiedzy.

Dr Jacek kolanowski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Specjalista w zakresie chemii biologicznej / biologii chemicznej, kierownik Zakładu Sond Molekularnych i Proleków (od 2017) oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (od 2018) w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Kieruje 3 grantami badawczymi (Sonata oraz Opus – NCN, a także Homing – FNP). Prowadzi aktywną działalność na rzecz współpracy międzynarodowej i popularyzacji nauki.  

Dr Ireneusz stolarek

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej i Systemowej, kierownik Zespołu Archeogenomiki, członek Wirusowej Grupy Wsparcia. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasług oraz nagrodą Prezydenta Miasta Poznania. W jego obszarze zainteresowań znajduje się genetyka populacyjna, archeogenomika i sekwencjonowanie nowej generacji.

mgr Magda Dąbrowska

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Absolwentka analityki medycznej i licznych staży. Aktualnie doktorantka w Zakładzie Inżynierii Genomowej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Laureatka wielu nagród, w tym: za najlepszą pracę eksperymentalną, nagroda Poznańskiego Oddziału PAN, grantu Etiuda przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. W swoich badaniach zajmuje się zastosowaniem technologii CRISPR-Cas w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych. Tematem jej projektu jest wykorzystanie narzędzi do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych (poliQ)

Prof. Tomasz Twardowski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Kierownik Zakładu Biosyntezy Białka. Oprócz badania mechanizmów biosyntezy białek w roślinach w jego obszarze zainteresowań jest również analiza stanu polskiej biotechnologii i jej aspektów prawnych I społecznych, a więc śledzi trendy na rynku, bada jak Polacy radzą sobie z dziedziną gospodarki, ale także jak biotechnologia i jej osiągnięcia jest odbierana przez Polaków. Swoją wiedzą dzieli się zarówno jako konsultant ministerstw, ale także popularyzując naukę, szczególnie właśnie biotechnologię i jej osiągnięcia, aby no właśniespołeczeństwo poznało np. GMO. 

dr Paweł Zmora

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Absolwent kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego praca doktorska napisana była z zakresu nowo pojawiających się chorób zakaźnych (grypa, SARS, MERS) na Georg-August University w Getyndze w Niemczech. Dr Paweł Zmora doświadczenie naukowe zdobywał w Irlandii (National University of Ireland w Galway) i w wielu instytutach w Niemczech (German Primate Center Leibniz Institute for Primate Research w Getyndze, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems w Magdeburgu). Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Wirusologii Molekularnej w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, gdzie prowadzi badania nad nowymi strategiami walki z wirusami górnych dróg oddechowych oraz podłożem molekularnym bezobjawowego/ciężkiego przebiegu COVID-19 w ramach grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność naukowo-badawczą oraz udział w stworzeniu pierwszego polskiego testu genetycznego na obecność wirusa SARS-CoV-2. 

 

Faceci w Kitlach

„Lubimy mówić o nauce, lubimy słuchać o nauce ale najbardziej lubimy o niej rozmawiać” 

Więc jeśli chcesz porozmawiać to zapraszamy do kontaktu.